Odmiany stale owocujące

Uprawa odmian stale owocujących truskawek w ostatnich latach stale rosła.

W przeszłości często te odmiany były nie do przyjęcia pod względem smaku, tak w dzisiejszych czasch wiele nowych odmian jest dużo lepszych. Z pewnością jest inny powód niż tylko smak a mianowicie silne rozszerzanie kultury substratu w tunelu foliowym i szklarni. Te doświadczenie zachęcaja hodowców do wypróbowania tych kultur. Remontierenden odmiany sadzonek truskawek są także zwanymi „stale owocujące” odmiany.
W przeciwięństwie do jednorazowo owocujących odmian, rośliny te mogą, w odpowiednich warunkach pogodowych, przy dobrym świetle i temperaturze kwiatną przez cały rok. Pozwalają w ten sposób prawie na całoroczna uprawę truskawek.

Zbiór takich odmian odbywa się w kilku kolejnych „falach żniwnych”.
W zależności od terminu sadzenia i uprawy wydajność pojedynczej rośliny może być zwiększona. Precyzyjne planowanie wielkości i okresu zbiorów jest przy tym bardzo ważne.
W uprawie chronionej istnieje możliwość różnych interesujących kombinacji z silnymi roślinami Frigo (A +, rośliny oczekujące lub rośliny tray).
Daje to możliwość już istniejących w tunnelach foliowych/szklarniach kilka razy w jednym roku użytkować. (patrz zdjęcie).

Po 60-dniowo terminowej uprawie na wiosnę z silnych roślin Frigo, po zbiorach zostaje ta roślina usunięta i wymieniona przez roślinę stale owocującą.
W najlepszym przypadku były te rośliny już na wiosnę posadzone w odpowiednich pojemnikach i wstępnie w nich uprawiane. Po wymianie roślin uprawa może być od razu kontynuowana bez dłuższej przerwy pomiedzy.

Po zbiorach w pierwszym roku, w zależności od odmiany i więlkości można ją zostawić i zebrać w następnym roku. Co oznacza że rośliny zostaną na zimę w tunalach a w następnym roku ponownie zebrane.

Zbiory w drugim roku terminowej uprawy mogą trwać do października.

Następnie pozostaje tunel zimą pusty i pożniej znowu zacznie się sadzenie mocnej frigo rośliny w uprawie 60-dniowej.
Inna możliwościa jest zbiór tylko do lipca a później z nowym posadzeniem.