Sadzonki matki naszej wlasnej produkcji

Zdrowe rośliny są podstawą udanej uprawy owoców. Produkując własny materiał wyjściowy, podejmujemy decydujący krok aby rozmnażać zdrowe rośliny. Jak wiemy z doś­wiadczenia, nowe choroby pojawiają się na początku regionalnie przed rozpowszechnianiem na większych obszarach.
Uprawa sadzonek matek różnego po­cho­­d­zenia w jednym miejscu za­-w­sze pociąga za sobą duże ryzyko postępowania choroby. Mini­ma­lizujemy ryzyko poprzez utrzymywanie naszego materiału wyjściowego ściśle z dala od rośliny innego pochodzenia. Z powodów wy­mie­­nionych powyżej pracujemy w systemie zamkniętym.
Produkcja naszych roślin elite zac­zyna się od rozmnażania in vitro w laboratorium. To nie jest tak po­w-s­zechnego jak merystem, który dotyczy produkcji jak największej ilości sadzonki w możliwie krótkim okresie czasu ale tylko i wyłącznie mniej zdrowych roślin. Zamiast tego na­szym zamiarem jest wyprodukowanie małej ilości ale zdecydowanie zdrowych roślin. Najpierw rośliny in vitro rozmnażane są w saran house. Tkanina z gazy zapobiega przedostawaniu się owadów do saran house i infekowaniu roślin wirusami. Rośliny matki i młode sadzonki uprawiane są na grządkach umieszczonych na stołach, w bezpiecznej odległości od podłoża, tak aby wykluczyć zakażenia przez grzyby glebowe. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, rośliny super-
elite (SEE) produkowane w saran house są corocznie badane pod kątem chorób.
Następnie sadzonki super elite (SEE) rozmnażane są na specjalnym polu, daleko od innych plantacji truskawek. Otrzymane rośliny służą do produkcji sadzonek przeznaczonych na sprzedaż i są objęte nadzorem przez Izbę Rolniczą.