Produkcja własnych roślin matecznych

Zdrowe rośliny są podstawą udanej uprawy owoców. Produkując własny materiał wyjściowy, podęjmujemy decydujący krok aby rozmnażać zdrowe rośliny.Jak wiemy z doświadczenia, nowe choroby pojawiają się na początku regionalnie przed rozpowszechnieniem na większych obszarach. Z powodów wymienionych powyżej pracujemy w systemie zamkniętym. Firma Kraege stworzyła w odosobnionym, niezależnym miejscu własną produkcję roślin matecznych.
Minimalizujemy ryzyko zakażenia poprzez utrzymywanie naszego materiału wyjściowego ściśle z dala od roślin innego pochodzenia.

Produkcja naszych roślin elite zaczyna się od rozmnażania w terapii cieplnej. Rośliny które rosną w szafce ocieplającej, pobierane są tkanki merystemu do rozmnażania in vitro. Połączenie terapi cieplnej i in vitro kultura to proces, który pozwala na bezpieczną produkcję niezainfekowanych roślin matecznych.
Następnymi etapami rozmnażania jest wyłącznie sposób wegetatywny rozmnażanie przez rozłogi. To wszystko odbywa się na poczatku w szklarniach Saran. Tkanina z gazem zapobiega przedostawaniu się owadów do saran house i infekowaniu roślin wirusami. Rośliny matki i młode sadzonki uprawiane w szklarniach i w pojemnikach w bezpiecznej odleglości od podłoża, tak aby wykluczyć zakażenia przez grzyby glebowe. Dla dodatkowego bezpieczeństwa rośliny superelity produkowane w saran house są przeprowadzane corocznie badaniami pod kątem chorób. Następnie sadzonki super elite (SEE) rozmnażane są na specjanym polu, daleko od innych plantacji truskawek. Otrzymane rośliny służą do pro­dukcji sadzonek przeznaczonych na sprzedaż i są nadzorowane przez Izbę Rolniczą. Od 2019 roku także w Niemczech muszą byc produkowane sadzonki, które objęte są przepisami przez Unie Europejska. Od tego roku wszystkie produkowane sadzonki posiadają certifikat EPPO PM$/11 (2) wydany przez Unię Europejska. Firma Kraege posiada także Certifikat QS dla zapewnienia wysokiej jakości świeżej żywności.